דוקטור ודים קפולר

כירורג ילדים דוקטור ודים קפולר, רופא מוהל. רופאים מוהלים. ברית מילה כירורגיית. ברית מילה רפואית. ברית מילה ללא כאבים.

 

Curriculum vitae 2011 Dr. Vadim Kapuller

 

Personal Details

Date of Birth:
Place of Birth:
Date of Immigration:
Identity Number:
Nationality:
Marital Status:
Languages:
Military Service:
06 June, 1964
Zaporozhue, Ukraine
June 20, 1990
30443285-9
Israeli
Married, +2 children (12, 25)
Hebrew, English, Russian, Ukrainian
Major of IDF

Primary Education

1971 – 1978
1978 – 1981
Elementary School, Zaporozhue, Ukraine
High School, Zaporozhue, Ukraine

Secondary Education

1982 – 1988 MD, State Medical Institute, Dnepropetrovsk, Ukraine
01/9/88 – 31/8/89 Internship, County Children Hospital, Zaporozhye, Ukraine
01/9/89 – 30/5/90 Residency in Pediatric Surgery Department, Children’s Hospital N5, Zaporozhye, Ukraine
1990 – 1991 Postgraduate course in Advanced Medicine, Barzilai Medical Center, Ashqelon, Israel
10/1991 – 09/1992 Internship in Hadassah Medical Center, Jerusalem, Israel
May 1993 Training course on Advanced Trauma Life Support (ATLS), Tel Aviv
04/2002 till now Consultant in Pediatric Surgery, Kaplan Medical Center, Rehovot, Israel
May 2005 Laparoscopic appendectomy – trainee course at the 6th European Congress of Pediatric Surgery, Gdansk, Poland
May 2005 Transanal endorectal pullthroug in Hirschsprung's disease – trainee course at the 6th European Congress of Pediatric Surgery, Gdansk, Poland
November 2006 Advanced minimally invasive pediatric surgery – trainee course, Aesculap Akademie, Berlin, Germany
06/2007 – 08/2007 Hands-on training in neonatal surgery, All India Institute of Medical Sciences, New Delhi, India

Board

Since December 2001 Specialist in Pediatric Surgery

Participation in Societies

Since 1992 Member of the Israeli Medical Organization.
Since 1994 Member of the Israeli Pediatric Surgery Society.
Since 1994 Member of the Israeli Trauma Society.
Since 2002 Member of the Israeli Organization of Endoscopic Surgery.
Since 2004 Member of the European Association for Endoscopic Surgery.
Since 2004 Member of the European Pediatric Surgery Association

Service in Research Institutions

1995 – 2002 Instructor in Pediatric Surgery, Faculty of Medicine, Ben Gurion University, Beer Sheva.
Since 2002 Teaching 4th and 5th year medical students during Pediatric and Surgery rotation at the Hebrew Univercity.